Για το συμπλήρωμα, όχι. Είναι μέσα στα πλαίσια της τιμής συντήρησης.

Αν όμως λείπει πολύ ή όλο, τότε πρόκειται για διαρροή στο κύκλωμα και θα πρέπει πρώτα να επισκευαστεί. Η χρέωση σ’ αυτή την περίπτωση είναι ανάλογη της βλάβης.