Σταματήστε την λειτουργία του air condition και βγάλτε το από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλειά του από τον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού.

Αν έχετε τοποθετήσει την αποχέτευση του air condition που είναι στο μπαλκόνι σας, μέσα σε κάποιο δοχείο περισυλλογής του νερού, αφαιρέστε το και αδειάστε το δοχείο αν είναι γεμάτο νερό. Ίσως έτσι λύσετε το πρόβλημα.

Σε άλλη περίπτωση υπάρχει κάποιο βούλωμα στο αποχετευτικό του σύστημα.

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις δημιουργείται πάγος στην εσωτερική μονάδα λόγω έλλειψης FREON, ή περιορισμένης εισροής αέρα σ’ αυτήν. Στις τελευταίες περιπτώσεις θα πρέπει να το δει τεχνικός μας.