Το πιο πιθανό είναι να ευθύνεται η πλακέτα στην εσωτερική μονάδα.

Ελέγξτε πάντως και τις μπαταρίες στο κοντρόλ.