Ελέγξτε τα φίλτρα που βρίσκονται κάτω από το καπάκι της εσωτερικής μονάδας. Αν είναι βουλωμένα, τα πλένετε και τα επανατοποθετείτε  στη θέση τους.

Σε άλλη περίπτωση ή έχει χάσει το FREON, ή υπάρχει άλλο πρόβλημα στην εξωτερική μονάδα και θα πρέπει να το δει τεχνικός μας.