Αν η απόδοσή του είναι μειωμένη, καταναλώνει και περισσότερο ρεύμα χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Εκτός άλλων περιπτώσεων, ναι, μπορεί να ευθύνεται η έλλειψη συντήρησης.