Επειδή η Airvacon κάνει ολοκληρωτική συντήρηση με πιστοποιημένα χημικά προϊόντα, και όχι έναν απλό ψεκασμό.