Τα κλιματιστικά μετατρέπονται σε τόπο συσσώρευσης παθογόνων   μικροοργανισμών από την αναπνοή και τον ιδρώτα των ανθρώπων. Τα βακτηρίδια αυτά επαναπροωθούνται με το ίδιο σύστημα κλιματισμού στον αέρα των χώρων διαβίωσης ή εργασίας. Ο κίνδυνος προσβολής των ατόμων, με προβληματικό κυρίως ανοσοποιητικό σύστημα, είναι μεγάλος.

Επειδή βγαίνουν δυσάρεστες οσμές.

Η κατανάλωσή του σε ρεύμα μπορεί να είναι μεγαλύτερη έως και 25%  από την κανονική.