ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 01