ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 004