ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 003