ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 001