ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΒΛΑΒΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 008