ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΒΛΑΒΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 006